Arbeidsmarkt

ARBEIDSMARKT informatie

LIFT group streeft er als kenniscentrum naar goed op de hoogte te blijven van alles wat speelt in de diverse branches. Je kunt immers alleen inspelen op de wensen en behoeften van onderwijs en bedrijfsleven als je die wensen en behoeften kent. Daarom voert LIFT group jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek uit onder alle bedrijven in de branches. Doel van dit onderzoek is informatie te verzamelen over:

  • ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Textiel, Tapijt, Mode en Interieur (TTMI)
  • arbeidsmarktrelevantie van de diverse kwalificaties voor deze sector
  • trends en ontwikkelingen in de diverse branches.
  • vraag naar en aanbod van leerbedrijven per kwalificatie

In dit advies vindt u een analyse van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Textiel, Tapijt, Mode en Interieur (TTMI). Centraal daarbij staat de arbeidsmarktrelevantie van de diverse kwalificaties voor deze sector. Ook vindt u informatie over trends en ontwikkelingen in de diverse branches.

Op basis van het arbeidsmarktonderzoek brengt LIFT group jaarlijks een arbeidsmarktadvies uit, dat gratis wordt verspreid onder belangstellenden uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Dienstverlening aan leerbedrijven

Het begeleiden van stagiaires vergt geduld, deskundigheid en vooral de bereidheid te investeren in de ontwikkeling van toekomstige beroepsbeoefenaars. Wanneer u als leerbedrijf aan de slag gaat staat u er echter niet alleen voor. Globaal gezien zijn drie partijen tegelijkertijd bezig met de begeleiding van de stagiar. Het gaat hier om de onderwijsinstelling (het ROC) waar de BPV-coordinator zich bezig houdt met de begeleidingstaken, het leerbedrijf met als sleutelpersoon de praktijkopleider en tenslotte het kenniscentrum waarbij de adviseur praktijkleren werkzaam is. Deze partijen bundelen de krachten om er gezamenlijk voor te zorgen dat leerlingen opgeleid worden tot gekwalificeerde beginnend beroepsbeoefenaars.

In onderstaand schema ziet u hoe zij samenwerken.

Wanneer u vragen heeft of knelpunten ervaart bij het begeleiden van de leerlingen dan kunt u altijd contact opnemen met de adviseur van LIFT group of met de BPV-coordinator van het ROC. Zij zullen u met raad en daad bijstaan om de stageperiode voor zowel u als voor de leerling tot een succes te maken.

Zelf-analyse

LIFT group heeft een instrument ontwikkeld om u als leerbedrijf de gelegenheid te bieden na te gaan op welke punten u al goed presteert en op welke punten er nog verbeteringen mogelijk zijn. Het instrument maakt dus niet alleen de goede punten van de leeromgeving, maar ook de verbeterpunten zichtbaar. De accountmanager van LIFT group kan u desgewenst helpen deze punten te verbeteren door middel van een opleidingsadvies zijn of een verbetertraject. Het mes snijdt hierbij aan alle kanten; Door de verbeterpunten aan te pakken ontstaat een sterkere leeromgeving ten bate van zowel de deelnemer als het leerbedrijf. Bij de leerbedrijven groeit de bewustwording, want zij weten waar het goed gaat en waar het beter kan. Ook groeit de motivatie groeit, omdat ze weten waar ze goed in zijn. Voor LIFT group is het mogelijk om de kwaliteit van de leerbedrijven te garanderen.

De scan bestaat uit 5 aandachtsgebieden, namelijk:

  • Inhoud
  • Organisatie
  • Uitvoering
  • Regelgeving
  • Beoordeling

 

Per aandachtsgebied zijn stellingen geformuleerd. U geeft per stelling, in totaal 30, aan in welke mate deze op uw bedrijf van toepassing is. Op basis van uw antwoorden geeft LIFT group u advies om de kwaliteit van uw bedrijf als leerbedrijf verder te optimaliseren.