Duurzame ontwikkeling in het Hoger Onderwijs

Om een duurzame samenleving te kunnen bereiken zijn ingrijpende, nationale en internationale veranderingen en maatregelen nodig. Aandacht voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs is één van de belangrijke stapen die gezet kunnen worden opdat deze veranderingen plaats kunnen vinden.

Duurzame ontwikkeling impliceert belangrijke uitdagingen voor het hoger onderwijs. Een nieuwe kijk op onderwijs, de nadruk op maatschappelijk relevantie. Meer aandacht voor complexiteit. Meer kunde naast kennis. Een andere rol en kwaliteit van docenten. Een integrale, op duurzame ontwikkeling gerichte benadering in plaats van een enkelvoudige, op economische, sociale, ecologische, óf politieke ontwikkeling gerichte benadering.

DHO stimuleert het hoger onderwijs deze uitdagingen aan te gaan en hiermee te streven naar kwaliteitsverbetering. Deze vernieuwing omvat in de visie van DHO dat alle afgestudeerden van het hoger onderwijs in Nederland competenties bezitten om vanuit hun eigen discipline, in samenhang met andere disciplines, bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.

Competenties

DHO werkt aan de beschrijving voor kerncompetenties op het gebied van duurzame ontwikkeling. DHO heeft competenties geformuleerd om te kunnen werken in een duurzame samenleving in een aantal categorieën.

De uitwerking van de kerncompetenties op gebied van duurzame ontwikkeling is een voortdurend proces. DHO heeft diverse bijeenkomsten georganiseerd om meer zicht te krijgen op de competenties. Tijdens één van deze bijeenkomsten benadrukte dhr. Wijffels (voorzitter Sociaal Economische Raad) dat studenten vooral veel lef en moed nodig hebben om de gevestigde orde om te kunnen turnen.

DHO competenties beschreven in de volgende categorieën:

Transdisciplinair
Intercultureel
Maatschappelijk belang
Lange-termijnaspecten
Systeem
Persoonlijk leiderschap