EVC

Erkennen verworven competenties (EVC)

Mensen kunnen vaak veel meer dan het diploma doet vermoeden. Ze hebben bijvoorbeeld allerlei ervaringen opgedaan tijdens hun werk, of hebben bepaalde competenties verworven door hun hobby. Vaak is niet duidelijk wat iemand precies kan en wordt er ook geen gebruik gemaakt van deze kwaliteiten. Als deze competenties erkend zouden worden, dan kunnen ze ook benut worden

Werking

LIFT group heeft een instrument ontwikkeld om competenties in beeld te kunnen brengen, EVC. Het instrument laat zelfs onvermoede talenten zien. Als de competenties eenmaal in beeld zijn gebracht, dan kan zowel de werknemer als de werkgever deze wetenschap benutten.

Inzetbaarheid

Het is voor de werkgever eenvoudig om te bepalen op welke plek in het bedrijf iemand het beste tot zijn recht komt. Hij weet welke kwaliteiten zijn werknemers hebben en welke kwaliteiten nodig zijn op een bepaalde werkplek. Het is dus mogelijk om personeel effectiever en efficiƫnter in te zetten.

Opleiden

EVC levert ook voordeel op als het gaat om het opleiden van werknemers. Wat iemand al weet en kan hoeft hij niet opnieuw aan te leren. Door gebruik te maken van EVC is het eenvoudig om een opleiding te verzorgen die zich richt op de competenties die iemand nog niet bezit. Dat levert onder andere voordeel op in tijd en in geld. Ook wordt het leren aantrekkelijker, omdat het aansluit bij de ervaringen.

Vorderingen leerproces

Door middel van EVC is het ook mogelijk om vorderingen bij te houden. Voor de opleiding begint wordt het instrument ingezet om te bepalen wat de competenties zijn. Met behulp van het instrument kan eenvoudig worden bepaald of een werknemer bepaalde competenties al heeft verworven.

Ambitie

Werknemers kunnen door EVC ook gemotiveerd raken, omdat ze weten wat ze allemaal kunnen. Aan de andere kant worden werknemers o aan het denken gezet over wat ze kunnen, maar ook wat ze nog willen kunnen. Ze zijn in staat om hun ambities te formuleren en te communiceren.

Toepasbaarheid

Het instrument kan in elke branche worden toegepast. LIFT group heeft voor de textiel-, tapijt-, mode-, en interieurbedrijven checklists uitgewerkt. Deze zijn speciaal gericht op alle voorkomende functies op productieniveau en middenkadermanagement.