Hoe word ik een leerbedrijf?

Hoe word ik een leerbedrijf?

Voortdurende kwaliteit in de opleiding van vakmensen is belangrijk voor de deelnemer en het bedrijf, voor het onderwijs en de branches. Maar wat is kwaliteit in dit verband? Hoe zorgen we ervoor dat kwaliteit op een hoog niveau blijft? Het is goed om daarover afspraken te maken. Daarover hebben de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven afspraken gemaakt en gezamenlijk omschreven in een model erkenningsregeling. Bedrijven die voor opleiden kiezen, werken zo samen met kenniscentra en met onderwijsinstellingen aan het gedegen opleiden van vakmensen. Samen praktijkleren meerwaarde geven noemen we dat.

Een bedrijf met de juiste intentie om op te leiden kan erkend worden door een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven. Daarvoor wordt een aantal afspraken tussen het bedrijf en kenniscentrum gemaakt, gericht op duidelijkheid en kwaliteit in praktijkopleiden. De afspraken betreffen zowel het vmbo als het mbo en zowel bedrijven, instellingen en organisaties in Nederland als daarbuiten.

1. Erkenning binnen twee weken

Een bedrijf dat verzoekt om erkenning bij een kenniscentrum heeft binnen twee weken uitsluitsel. Na de aanvraag om leerbedrijf te worden neemt een adviseur van het kenniscentrum contact op, geeft uitleg aan het bedrijf en handelt het erkenningsverzoek af. Binnen twee weken weet het bedrijf of de erkenning kan worden verleend. Met die melding kan het bedrijf aan de slag. Het erkende leerbedrijf wordt opgenomen in het openbare register leerbedrijven van het kenniscentrum en is zichtbaar op www.stagemarkt.nl

2. Voldoen aan voorwaarden

De intentie om te willen opleiden is een belangrijke stap op weg naar erkenning. Daarnaast moet het bedrijf vanzelfsprekend de opleidingsmogelijkheden hebben die passen bij de vmbo- of mbo-opleidingen. Meer specifiek zijn de voorwaarden voor de erkenning als leerbedrijf:

  • Een goede en veilige leerplaats en werkzaamheden bieden die behoren tot de werkprocessen van het beroep waarvoor de onderwijsdeelnemer wordt opgeleid.
  • Voldoende en deskundige begeleiding bieden gericht op de deelnemer.
  • Bereid zijn tot overleg met de onderwijsinstelling en het kenniscentrum.

3. Erkenning voor een periode van vier jaar

Het kenniscentrum erkent het leerbedrijf op basis van de erkenningsregeling van de kenniscentra. De erkenning wordt afgegeven voor een periode van vier jaar. De erkenning wordt daarna verlengd als het leerbedrijf dat wil en als nog steeds aan de voorwaarden wordt voldaan. Het leerbedrijf ontvangt als uiting van de erkenning een certificaat Erkend Leerbedrijf.

4. Ondersteuning van het kenniscentrum

Het bedrijf krijgt hulp en ondersteuning van het kenniscentrum bij het vervullen van de rol als leerbedrijf. Afhankelijk van de behoefte die er is, bieden kenniscentra verschillende diensten aan. Ondersteuning is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de leeromgeving en het praktijkleren.