In 5 stappen naar een leerbedrijf

In vijf stappen naar een leerbedrijf

1. Aanmelden bij stagemarkt.nl

Als u een stageplek of leerbaan wilt bieden, kunt u zich aanmelden via www.stagemarkt.nl.

Zodra u op de site bent kiest u voor de ingang “een nieuwe stageplek aanmelden”. Vervolgens geeft u aan voor welke functie u een stageplek heeft. De aanmelding komt dan automatisch terecht bij één van de 18 kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, namelijk bij het kenniscentrum dat actief is in uw branche. Een opleidingsadviseur van dit kenniscentrum neemt na ontvangst van uw melding contact met u op en is behulpzaam bij het regelen van de erkenning en nog andere zaken die u kunnen helpen bij uw rol als leerbedrijf. De adviseur zorgt ook voor de opname van uw bedrijf in het register van erkende leerbedrijven.

2.  Leermogelijkheden in beeld brengen

Er zijn vele opleidingen waarvoor stageplekken gevraagd worden en er zijn bij bedrijven vaak mogelijkheden om aan verschillende opleidingen stages aan te bieden. Om de juiste keuze te maken, helpt de adviseur van het kenniscentrum u bij het in kaart brengen van de stagemogelijkheden. De adviseur is op de hoogte van de inhoud en van de niveaus van alle opleidingen waaraan uw bedrijf een stage kan bieden. De leermogelijkheden bij uw bedrijf worden bij uw erkenning als leerbedrijf vastgelegd.

3. Vacature vervullen

Als duidelijk is voor welke opleiding uw bedrijf een stage kan bieden dan kan er een kandidaat worden gezocht. Er zijn twee manieren om dat te bereiken. De eerste is via www.stagemarkt.nl. Als uw erkenning rond is (binnen twee weken na melding) dan wordt u w stagevacature bekendgemaakt op deze website. Leerlingen die een stage zoeken vinden uw vacature bij het aanbod en kunnen contact met u opnemen.

Een actieve manier om uw stagevacature te vervullen is contact opnemen met het (v)mbo-onderwijs in uw regio. Met behulp van de adviseur van het kenniscentrum (zie stap 1) kunt u snel met de school en met de leerling in contact komen. De adviseur kan behulpzaam zijn bij het maken van de juiste match.

4. Begeleiding organiseren

Als het tot een vervulling van de stagevacature is gekomen en de feitelijke stage gaat beginnen dan heeft de leerling recht op een goede begeleiding. Iemand in het bedrijf moet daarop kunnen worden aangesproken. De begeleiding bestaat uit het ondersteunen van de leerling bij de stage, de beoordeling van het functioneren van de leerling en contact onderhouden met de school over de verwachtingen van bedrijf en school en over de bereikte resultaten. Omdat het begeleiden van jongeren en het bereiken en meten van stageresultaten enige deskundigheid vraagt, bieden scholen en kenniscentra korte cursussen aan voor praktijkopleiders. De adviseur kan u hierover meer vertellen.

5. Fiscale faciliteit regelen

De overheid ondersteunt bedrijven die stages verlenen aan leerlingen door ze een fiscaal voordeel te bieden. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van het type stage. Informatie daarover en over de wijze van aanvragen vind u op www.belastingdienst.nl. Er zijn in verschillende branches ook subsidies beschikbaar voor leerbedrijven. De adviseur van het kenniscentrum van uw branche weet daar alles van.