Waarom is HR Management belangrijk?

Het uitgangspunt van Human Resource Management is de werknemer te zien als winstaandeel (human capital) van het bedrijf. De individuele bijdrage van personeelsleden onderling zorgen ervoor dat een onderneming succes kan behalen en groei realiseert. Als ondernemer wil je de winst verhogen, marktaandeel vergroten, nieuwe producten lanceren en nieuwe doelgroepen bereiken. Investeer daarom in talentontwikkeling binnen jouw bedrijf. Zorg voor een open bedrijfscultuur en stimuleer creativiteit. Erken ambitie en ontwikkel competenties van personeel ten goede van de organisatie. De meeste grote bedrijven hebben een HR Manager die dit proces stuurt. Midden en klein bedrijven hebben dit vaak niet. Het is ook niet nodig een HR Manager te hebben. Als bedrijfsleider kan je hier zelf richting aan geven.

Opleidingen voor personeel

Om te groeien als bedrijf is het belangrijk dat je gekwalificeerd personeel hebt. Neem hierbij niet alleen een diploma of certificaat als uitgangspunt. Kijk naar de competenties in zijn geheel. Het gaat om karaktereigenschappen, kwaliteiten, vaardigheden, ambities en persoonlijke interesses. Op deze manier heb je een goed beeld van een persoon als personeelslid. Een HR Manager is hierin getraind, maar zelf kan je als bedrijfsleider ook tot veel inzichten komen. Belangrijk dat je periodiek een voortgangsgesprek organiseert waarbij je gezammelijk in gesprek gaat over de werkzaamheden en ontwikkelingen. Biedt interne en externe scholingsmogelijkheden het personeelslid verder te ontwikkelen. Dit komt ten goede van de bedrijfsresultaten. Denk aan vakinhoudelijke opleidingen die direct verband hebben met de beroepsgroep of leiderschapstrainingen om bijv. persoonlijke leiderschapskwaliteiten te verbeteren.

Samenwerking bevorderen

De persoonlijke ontwikkeling van personeelsleden monitoren en ontwikkelen ten goede van het bedrijf is belangrijk. Net zo belangrijk als het bevorderen van de onderlingen samenwerking. De relatie tussen personeelsleden onderling en de relatie met de manager, leidinggevende en directeur zorgen voor meer arbeidsproductiviteit en stimuleert creativiteit. Gezamenlijk kan je meer werk verrichten en kom je op nieuwe idee├źn en los je meer problemen op. Bedrijfsuitjes met het team kunnen hieraan bijdragen. Naast voortgangsgesprekken op individueel niveau met personeel is het raadzaam op regelmatig een vergadering te plannen. Denk naast een salaris als een vorm van beloning ook andere manieren. Geef regelmatig een compliment, dit stimuleert vertrouwen.